Водні ресурси світу

Раціональне використання водних ресурсів вважається однією з найбільш важливих екологічних завдань. Інтенсивний розвиток сільськогосподарської, виробничої галузі, економіки в цілому, зростання міст можливі за умови збереження і збільшення запасів. На першому місці сьогодні серед витрат людства на захист природи стоять витрати, спрямовані на збереження якості прісної води. Сумарна вартість її запасів у багато разів перевищує вартість будь-якого іншого виду застосовуваного сировини.

В процесі успішного перетворення природи велике значення мають якісні водні ресурси. Важливим є і їх кількість. Як правило, будь-який проект з перетворення природи в значній мірі пов`язаний з впливом на водні ресурси в тій чи іншій мірі.

На тлі стрімкого розвитку світового господарства інтенсивно збільшується споживання "гідрозапасов". При цьому витрата кожні вісім-десять років подвоюється. Разом з цим підвищується і рівень забруднення. Таким чином, водні ресурси поступово виснажуються.

Загальний обсяг гідросфери досить великий. Невелику частину цього обсягу (близько двох відсотків) складають прісні води. Ними безпосередньо користується людина.

Найважливішими, придатними до використання в тій або іншій господарській галузі економіки є озерні, річкові, морські джерела. Велике значення має і підземна і атмосферна волога, лід полярних і високогірних областей. Таким чином, практично всі компоненти гідросфери (за винятком вологи мінералів і біомаси) вважаються джерелами "гідросирья". Однак найбільшу цінність для людей представляють прісні води (озерні, річкові, підземні). Вони застосовуються і в сільськогосподарській, і виробничої, і побутовій сфері. Річкові, озерні і підземні джерела вважаються найбільш доступними, легко піддаються регулюванню. Крім того, в процесі кругообігу в них безперервно відбувається оновлення.

Люди не застосовують прісну воду, що міститься в льодовиках. Сьогодні людиною використовується менше одного відсотка загального обсягу гідросфери. На думку експертів, існує загроза не тільки регіонального, але й глобального нестачі води для задоволення господарських і побутових потреб.

Очевидним є той факт, що заповнити водні ресурси можна, залучаючи великі маси всіх частин гідросфери. У цій області досить успішно ведеться активна робота. Так, в ряді держав здійснюють опріснення морських вод, розробляються методи впливу на воду, що міститься в атмосфері. Крім того, частіше залучаються підземні запаси. Разом з цим розробляються плани щодо застосування води, законсервованої в льодовиках.

Необхідно відзначити, що найцінніша частина "гідросирья" розподілена нерівномірно по континентах. Найбільш забезпеченим ресурсами підземного і річкового стоку вважається екваторіальний пояс. Особливо багатими є розташовані поблизу цієї зони частині Африки і Південної Америки. На ці території припадає від двадцяти п`яти до п`ятдесяти тисяч кубометрів повного річкового і близько десяти-двадцяти п`яти тисяч кубометрів підземного стоку на людину в рік. Національні водні ресурси країн субтропічного, півдня помірного, а також тропічного поясу Євразії мають обсяг у десять разів менший. Слабо забезпеченими вважаються території Аравії, Афганістану, Сахари, півдня Середньої Азії. Північна половина субтропічного і помірного пояса характеризується середньою забезпеченістю водними ресурсами. Тут обсяг повного стоку перевищує двадцять п`ять тисяч кубометрів на одну людину в рік. На північному сході Росії, а також на північних територіях Канади водозабезпеченість становить більше ста тисяч кубометрів повного стоку на людину в рік. На особливому місці розташовується Австралія. Незважаючи на те, що в цілому на континенті досить мало води, показники її середньої водообеспеченности вище, ніж середньосвітові величини.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 115