Амортизація нематеріальних активів

Нематеріальні активи - це такого роду активи, які не мають матеріальної форми, як, наприклад, виробниче обладнання або готова продукція, проте вони, при цьому, сприяють збільшенню доходів компанії тим чи іншим чином. До такого роду активів відносять найрізноманітніші об`єкти. Це може бути ліцензія або патент, а може бути комп`ютерна програма або навіть логотип компанії.

Відмінною рисою нематеріальних активів є той факт, що вони служать компанії протягом довгий періоду часу, більше року, якщо висловлюватися бухгалтерської термінологією. Цим вони нагадують основі кошти і, як і основні засоби, вони втрачають свою вартість протягом кількох звітних періодів. Значить, для відображення цього явища нам буде потрібно скористатися допомогою амортизації.

Амортизація нематеріальних активів в деякій мірі відрізняється від більш поширеною амортизації промислового обладнання. Вся справа в тому, що в даному випадку ми не знаємо точно, протягом якого терміну нематеріальний актив буде приносити компанії користь. Звичайно, в деяких випадках це прямо відображено юридичним чином. Наприклад, патент може видаватися на певний період часу. Якщо ж такого терміну не вказано, то у світовій практиці прийнято вважати, що нематеріальні активи служать протягом 20 років, а значить, амортизація нематеріальних активів повинна проводитися протягом цього періоду часу. Однак для цілей податкового обліку термін зазвичай скорочується до 10 років.

Варто відзначити, що в деяких випадках амортизація нематеріальних активів і зовсім непридатна. До таких випадків належить репутація компанії. Звичайно, не репутація компанії в звичному сенсі слова, адже визначити її в грошовому вираженні неможливо, а різниця між купівельною вартістю компанії і її активами, яка згідно з правилами обліку повинна зберігатися на балансі.

Однак цей випадок є приватним, і в більшості випадків амортизаційні відрахування все-таки розраховувати доведеться. А значить, необхідно знати методи амортизації нематеріальних активів, які найбільш поширені в світовій практиці. Найбільш простий метод - це лінійний. В даному випадку все, що від вас вимагається - це розділити загальну вартість нематеріального активу, яка відображена на балансі, на розрахований раніше термін корисного використання. Надалі необхідно щорічно записувати отриману суму до витрат підприємства.

Що стосується нелінійного методу, то в даному випадку списування вартості нематеріальних активів по балансу в витрати здійснюється нерівномірними сумами. існують різні способи нарахування амортизації нематеріальних активів нелінійним методом, однак загальний їх принцип полягає в тому, що, чим більше часу пройшло з моменту придбання нематеріального активу, тим менше повинні бути амортизаційні відрахування.

Спосіб наминати залишку, наприклад, передбачає щороку віднімати певний відсоток від залишкової вартості активів. Зазвичай використовується розрахований лінійним методом відсоток, помножений на два. В останній рік корисного використання активу віднімається весь залишок. Крім того, іноді застосовується спосіб нарахування амортизації, в залежності від обсягів випущеної продукції. Чим більше обсяг випуску, тим більше повинно бути списано амортизаційних відрахувань.

Як бачите, амортизація нематеріальних активів - процес досить непростий, а тому він повинен здійснюватися виключно професійним бухгалтером, який добре розбирається в суті проблеми. Що стосується керівників підприємством, то їм в даному випадку важливіше кінцевий результат, а не методика розрахунку.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 172