Один з найважливіших факторів ділової активності - оборотність активів

Для всебічної оцінки стану підприємства необхідно провести безліч розрахунків, а потім проаналізувати результати. Важливою частиною діагностики є аналіз того, наскільки ефективно підприємство функціонує. У свою чергу, це можна визначити шляхом знаходження показників двох груп: рентабельності і ділової активності. Не можна сказати, що якісь з них важливіше інших, просто вони характеризують ефективність дещо по-різному. Зараз же уважніше хочеться зупинитися на індикаторах ділової активності.

Ділова активність підприємства означає те, наскільки інтенсивно воно використовує наявні в його розпорядженні ресурси. У числовій формі вона описується двома типами показників: коефіцієнтами оборотності і тривалістю обороту.

Для визначення коефіцієнта оборотності слід знайти відношення виручки або собівартості до величини того чи іншого активу або пасиву. Використання в розрахунках собівартості або виручки визначається властивостями того, оборотність чого ми хочемо дізнатися. Так, розрахунок оборотності активів проводиться з використанням виручки, а запасів - з використанням собівартості.

Якщо ви хочете правильно визначити оборотність активів, то необхідно зрозуміти, які ж значення використовувати для підстановки в формулу. Справа в тому, що в звітності можна без зусиль дізнатися величину виручки за період, але вартість активів визначається тільки на конкретну дату, а протягом періоду може сильно змінюватися. У зв`язку з цими обставинами можна використовувати значення на кінець періоду, але більш правильним стане застосування середньої величини активів.

Активи за структурою своєї у високому ступені різнорідні, а це значить, що оборотність активів в цілому не дозволяє об`єктивно оцінювати інтенсивність використання кожного з них. Необоротні активи мало змінюються, а використовуються довго, тому їх оборотності приділяється мало уваги. У свою чергу показники оборотності оборотних активів є надзвичайно важливими. Саме ця група активів безпосередньо пов`язана із забезпеченням поточної діяльності підприємства.

Окрему увагу варто приділити тому, наскільки важливо визначити оборотність активів, від яких залежить тривалість фінансового та операційного циклу діяльності підприємства. До них відносяться запаси і дебіторська заборгованість в частині заборгованості покупців. Чим повільніше обертаються активи, тим довше зазначені цикли, що негативно позначається на діяльності фірми.

Звернути свою увагу слід і на розрахунок показників оборотності деяких пасивів. Найважливіше оцінити швидкість оборотності власного капіталу, а також кредиторської заборгованості. Знову ж таки, для визначення тривалості фінансового циклу вам потрібно дізнатися величину того терміну, за який обертається кредиторська заборгованість підприємства перед його постачальниками та підрядниками. В даному випадку позитивним явищем буде, як не дивно, збільшення зазначеного терміну, тобто уповільнення оборотності.

Як ви можете бачити, для найбільш об`єктивного визначення ступеня інтенсивності використання ресурсів, доцільно визначати не тільки оборотність активів, але і деяких пасивів. Проте слід розуміти, що у відриві від інших показників оборотність не може в повній мірі характеризувати фінансовий стан підприємства. У зв`язку з цим доцільно провести розрахунок показників рентабельності, а також визначити ступінь фінансової стійкості і залежності.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 63