Оборотні активи, їх суть і аналіз

Що ж включає в себе поняття «оборотні активи»? Під ним мається на увазі вся маса грошових коштів, авансованих в створення фондів обігу і виробничі оборотні фонди, які забезпечують безперервний їх кругообіг. Щоб зрозуміти суть цих активів слід ретельніше розібратися в їх призначенні і русі на підприємстві. У своєму кругообігу оборотні активи послідовно проходять 3 стадії: грошову, виробничих запасів, товарну.

Першою стадією обороту є грошова, при якій здійснюється перехід грошових коштів в запаси, призначені для виробництва. Грубо кажучи, підприємство набуває предмети праці (Матеріали і сировина) і засоби праці (Термін служби до 1 року).

Виробнича стадія має на увазі авансування вартості створюваної продукції, але не в повному обсязі, а в обсязі витрачених виробничих запасів. У цей момент формується незавершене виробництво і відбувається авансування витрат на оплату праці (заробітна плата) і частини основних фондів.

На товарній стадії триває авансування кінцевого продукту праці (готова продукція). раніше авансовані оборотні кошти відшкодовуються за рахунок виручки тільки в той момент, коли товарна форма створеної вартості перетворюється в грошову, а простіше кажучи, в момент реалізації продукції. Мінімальна розрахункова сума, необхідна для безперебійної роботи підприємства, встановлюється нормативом оборотних активів.

Так як будь-яка виробнича діяльність безпосередньо залежить від ефективності використання і розмірів оборотних коштів, детальний аналіз оборотних активів підприємства відіграє першочергову роль в адміністративному контролі ефективності підприємницької діяльності.

Всі оборотні (мобільні та поточні) активи підприємства відображаються в активі балансу, а саме в другому його розділі. Аналіз звичайно починають з групування всіх активів відповідно до ступеня ліквідності. В процесі угруповання оборотні активи розподіляються за такими параметрами:

- найбільш легко реалізовані, які мають найменший ступінь ризику в частині їх ліквідності. До таких активів відносять грошові кошти, акції, векселі;

- активи легкореалізуемие, які мають малий ступінь ризику. До них відносяться: дебіторська заборгованість контрагентів, зі стабільним фінансовим станом, всі матеріальні запаси (крім залежаних), готова продукція підвищеного попиту;

- активи, які мають середню ступінь ліквідності. До них відносять незавершену і готову продукцію, що має виробничо-технічне призначення;

- мало ліквідні (Важкореалізовані) оборотні активи, з високим ступенем ризику реалізації. До них відносяться: залежані матеріальні ресурси, дебіторська заборгованість контрагентів, що мають поганий фінансовий стан, готова продукція з низьким попитом.

Під час аналізу проводиться оцінка динаміки співвідношень важкореалізованих активів і всієї величини оборотних активів. Збільшується співвідношення свідчить про зниження ліквідності. Для поглибленого аналізу вивчається склад незавершеного виробництва, матеріальних запасів, готової продукції за видами та сортами.

Аналіз оборотності оборотних активів потрібно проводити регулярно. Загальними показниками оборотності вважаються:

- коефіцієнт оборотності, який розраховується як співвідношення виручки до середньої величини активів за конкретний період;

- тривалість обороту, розраховується як співвідношення суми середнього залишку активів до суми одноденної виручки за певний період.

Хорошим показником є збільшення числа обертів в порівнянні з попередніми періодами, оскільки зростання свідчить про раціональне використання цих активів.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 59