Вибір цільових сегментів ринку медіапослуг на основі it-технологій

Розвиток інформаційних технологій відкриває нові можливості в сфері зовнішньоекономічної діяльності і забезпечує вдалий вибір цільових сегментів ринку. До них відносяться зниження трансакційних витрат, спрощення торговельних процедур, підвищення ефективності роботи маркетингових і збутових підрозділів підприємств за рахунок інтенсифікації інформаційного обміну та ін. Рішення даних завдань можливе шляхом створення відповідної інфраструктури, що включає в себе АСУ підприємств, електронні платіжні системи, on-line магазини і т.д. До найважливіших елементів даної інфраструктури відносяться і центри електронної торгівлі.

стратегія сегментації ринку полягає в розробці системи інформаційного забезпечення ЗЕД, в першу чергу електронної торгівлі та декларування, і забезпечення діяльності товаропровідної мережі. Прикладом інституційного оформлення такої ідеї, може служити створення маркетингового центру, який фокусує діяльність переважно на використанні бази сучасних IT-технологій, ресурсів Інтернет, електронних дошок оголошень, при цьому вибір цільових сегментів ринку здійснюється на основі ретельного аналізу його кон`юнктури. Реально функціонуючі на ринку підприємства, які співпрацюють з центром, одночасно можуть виступати і як об`єкти маркетингових досліджень. Взаємодія з клієнтами здійснюється центром за допомогою порталів.

З метою вдосконалення системи інформаційного забезпечення і щоб забезпечити найбільш ефективний вибір цільових сегментів ринку зовнішньої торгівлі, в роботі центру доцільно передбачити виконання таких функцій:

- аналіз кон`юнктури зовнішніх ринків по основних товарах, реалізованим через товаропроводящую мережу;

- розробка інноваційних маркетингових рішень;

- впровадження та консультації по використанню інформаційних технологій в маркетингову діяльність;

- взаємодія з Центром щодо спрощення процедур в торгівлі і розвитку електронного бізнесу (СЕФАКТ / ООН);

- проведення експертизи ефективності ЗЕД та ділової спроможності партнерів.

Одним з перспективних сегментів ринку в світовій економіці є експорт медіатоваров і послуг. Аналіз цієї сфери показує, що причинами, що обмежують розвиток медіаекспорта, як правило, є:

3/4 скорочення видання книг на експорт на підвідомчих підприємствах;

3/4 відсутність уніфікації податкового та митного законодавства з країнами, на які припадає медіаекспорт;

- невисокий рівень якості товарів та послуг;

- переважання традиційних торговельних партнерських відносин, обумовлених історичними, культурними, політичними, економічними інтересами;

- відсутність механізмів здійснення експортно-імпортних відносин між партнерами.

- малоефективний вибір цільових сегментів ринку медіапослуг.

Розробка стратегічної програми зовнішньоекономічної діяльності на основі IT-технологій, може включати наступні напрямки:

1. Оновлення поліграфічного обладнання за рахунок залучення коштів бюджетів усіх рівнів;

2. Використання інноваційного фонду Міністерства інформації і власних коштів підприємств (амортизаційних фондів);

3. Проведення уніфікації податкового та митного законодавства, в частині що стосується ведення бізнесу на ринку медіапослуг;

4. Перегляд мит на ввезення виробничих ресурсів і обладнання для друкарень, ставки яких значно вище, ніж ставки мит на ввезення друкованої продукції.

5. Формування товаропровідної мережі і системи маркетингових досліджень експорту.

6. Розширення структури медіаекспорта за рахунок розширення номенклатури друкованої продукції (перекладна література, видання іноземними мовами та ін.).
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 80