Аналіз маркетингового середовища підприємства як частина маркетингової стратегії

Велика кількість рішень, які приймаються підприємством, включаючи політику асортименту, вихід на нові ринки, перепрофілювання бізнесу, відносини «продавець і покупець», організація ціноутворення, знаходяться в площині маркетингу. Тому від маркетингового середовища і маркетингової стратегії підприємства залежить стабільність бізнесу.

Маркетингова стратегія підприємства повинна відповідати таким критеріям:

- наявність сформульованих цілей.

На практиці формулювання завдань - найскладніше. Для того, щоб мета відображала поточні інтереси підприємства, необхідно провести копітку роботу, нехтувати якою загрожує негативними наслідками в майбутньому.

- наявність прогнозів на розвиток ситуації в майбутньому і декількох сценаріїв досягнення поставленої мети.

Маркетингова стратегія повинна працювати за планом, який розписаний із зазначенням точок контролю і етапів реалізації. Якщо виникає відхилення від плану, значить, підприємство відхилилися від своїх цілей або ж маркетинговий план неточний.

- наявність системи контролю маркетингових дій. Успіх бізнесу залежить від дій багатьох людей, тому всім задіяним повинні бути відомі і зрозумілі їхні дії.

Грунтуючись на згаданих вище умовах, здійснюється аналіз маркетингового середовища підприємства.

Для підтримки стабільності і розвитку суб`єкта господарювання необхідно регулярно здійснювати аналіз маркетингового середовища підприємства. Маркетингове середовище складається з макросередовища і мікросередовища, дуже важливо використовувати максимальне кількість інформації, яка доступна підрозділу маркетингу.

До факторів макросередовища відносяться:

а) політико-правові чинники - політична стабільність, законодавча база здійснення бізнесу, ступінь регулювання економіки державою, особливості податкового законодавства;

б) економічні чинники - купівельна спроможність населення і рівень доходів, рівень інфляції, доступність позикових коштів (кредитів), рівень споживання, сутність оптової торгівлі, насиченість ринку товарів;

в) демографічні фактори - територіальне розміщення, чисельність населення, рівень урбанізації, рівень народжуваності / смертності, градація населення за віком і освітою;

г) науково-технічні фактори - рівень технологій і інновацій, захищеність інтелектуальної власності,

д) природні фактори - рівень доступу до сировини, енергоносіїв, особливо екології та забруднення середовища;

е) соціально-культурні чинники - структура суспільства в соціальному плані, наявність і розвиток інфраструктури, традиції, цінності, релігія.

До факторів макросередовища відносяться: споживачі продукції, постачальники сировини, конкуренти, посередники і контактні аудиторії.

проводячи аналіз маркетингового середовища підприємства потрібно крім факторів середовища враховувати організаційні чинники і можливості підприємства.

Щоб аналіз маркетингового середовища підприємства давав найбільш повну оцінку стану підприємства на ринку, необхідно здійснювати такі заходи:

- аналізуючи кожну групу факторів маркетингового середовища, необхідно враховувати всі фактори, які необхідно детально описувати, даючи детальну оцінку кожному. Не просто вказувати параметр «інфляція», а давати розгорнуту конкретизовану інформацію, із зазначенням її рівня і динаміки;

- спираючись на можливості і цілі підприємства, необхідно визначити, чи є конкретний фактор середовища негативним або позитивними. Тобто, чи сприяє конкретний фактор середовища реалізації поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів або ж, навпаки, ускладнює реалізацію планів;

- необхідно сформувати два блоки факторів середовища - негативні і позитивні, аналізуючи їх, потрібно перейти до висновку про ситуацію на ринку;

- в результаті, виходячи з ситуації на ринку, необхідно визначити маркетингові можливості, і запропонувати певні заходи, які дадуть можливість реалізувати цілі підприємства.

Маркетингові можливості підприємства - це найбільш правильні в конкретній ситуації маркетингові зусилля, за допомогою яких підприємство може отримати конкурентні переваги. Тобто, враховуючи ринкові можливості, мети організації і її ресурси, необхідно визначити напрямок маркетингових дій.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 180