Цілі маркетингу: що в основі

Маркетинг - це впорядкована система планування обсягу продукції, що випускається, визначення цін, а також асортименту продукції та її розподіл на ринку, головною метою якого є задоволення потреб. Саме задоволення людських потреб є основою маркетингу.

Цілі маркетингу можна розділити на основні і додаткові. До основних в першу чергу відноситься аналітична. Адже перш ніж виробляти товар, необхідно вивчити ринок, його структуру, споживання даного товару.

Виробничі цілі маркетингу припускають організацію матеріального і технічного постачання, управління конкурентоспроможністю продукції, її якістю. Виділяється також збутова мета маркетингу, суть якої полягає в організації системи руху товарів, формуванні попиту, системи продажів, а також стимулюванні збуту продукції. Сюди ж відносяться товарна і цінова політика і організація сервісу.

Також важливу роль відіграє управлінська складова (мета), яка полягає в правильній організації системи комунікацій, впровадженні ефективних принципів управління та контролю, а також в управлінні ризиками. Управлінські цілі маркетингу, перш за все, покликані вдосконалити внутрішню інфраструктуру підприємства і мають на увазі, зокрема, підвищення кваліфікації співробітників, впровадження нових технологій і правильна побудова системи управління.

Аналізуючи основні цілі маркетингу, можна також виділити ще кілька з них. Зокрема, це ринкова мета, суть якої в безперервному пошуку нових перспективних ринків збуту, а також завоювання домінуючого положення на вже існуючому ринку.

Що стосується правильного формування цінової політики, стимулювання зростання продажів шляхом проведення грамотних рекламних компаній, удосконалення якості товару, а також вивчення потреб населення, то все це є складовою забезпечує цілі маркетингу.

Але все ж на першому місці серед цілей варто виділити успішну реалізацію товарів і послуг. Адже головне завдання - стимулювати збут, зацікавити покупця в придбанні того чи іншого продукту з метою отримання більшого прибутку.

Також необхідно максимізувати вибір споживачів, що полягає в створенні широкого асортименту товарів, який може задовольнити будь-які потреби. Також необхідно максимізувати ступінь задоволення споживачів. Це означає не просте збільшення продажів, а зростання задоволеності споживачів.

У зв`язку з розвитком всесвітньої павутини все більшого значення набуває інтернет-маркетинг. Суть його - в здійсненні основних заходів і стратегій через інтернет. Цілі інтернет-маркетингу багато в чому нагадують цілі звичайного маркетингу, але з урахуванням інтернет-складової. Зокрема, це створення грамотного проекту, просування товарів за допомогою мережі, а також залучення і, що важливо, утримання клієнтів за допомогою оперативного інформування про продукти. За допомогою Інтернату можна активно підтримувати імідж компанії, а також проводити необхідні опитування.

Щоб мети маркетингу успішно були досягнуті, а їх виконання стало реальним, вони повинні в доступній формі доноситися до кожного співробітника компанії. Головне завдання - це вираз цілей в кількісному вигляді, для того щоб співробітники чітко розуміли, що саме вони отримають взамін при досягненні поставленої задачі.

Маркетингові цілі досягаються за допомогою створення позитивного іміджу компанії, значного зростання прибутку та обсягів продажів, а також переважання в конкурентній боротьбі.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 130