Роль і стандарти аудиту в системі екологічного контролю

Завдання інтеграції в систему цивілізованих міжнародних відносин в сфері природоохорони, екологічної безпеки, підвищення змістовних вимог до законодавства, висувають на перший план необхідність розвитку принципово нової галузі в аудиторську діяльність - екологічного аудиту, який, як показує світовий досвід, стає ефективним інструментом забезпечення розвитку.

Необхідно відзначити, що діяльність, пов`язана з проведенням екологічного аудиту, повинна передбачати надання широкого спектру консультаційних аудиторських послуг, які враховують внутрішньофірмові стандарти аудиту. Таке, поки ще досить нове явище, як екологічний аудит, виступає, крім того, і важливим інструментом вирішення інвестиційних питань, тому що підвищує привабливість для підприємств реального сектора, а це, в свою чергу, є фундаментальним фактором національної безпеки.

Перспективи розвитку ринку послуг з екологічного аудиту в чималому ступені залежать від наявності розробленої нормативно-правової бази, яка містить національні стандарти аудиту, яка тільки починає формуватися. В даний час не існує чітко опрацьованих науково-методологічних основ екологічного радірованія і загальноприйнятого понятійно-термінологічного апарату, що враховує міжнародні правила і стандарти здійснення грамотної екологічної аудиторської діяльності.

З правової точки зору, загальнообов`язковий екологічний аудит слід проводити в будь-якому випадку в наступних ситуаціях:

- реалізації процедури банкрутства підприємства;

- підготовки інвестиційних проектів;

- здійснення процедури екологічного страхування;

- виконання доручення природоохоронних або інших державних органів влади

- реалізації рішення державної екологічної експертизи.

Ініціативний аудит в сфері екологічної діяльності проводиться за рішенням самого підприємства чи іншого суб`єкта господарської діяльності.

зовнішній аудит здійснюється сторонньою аудиторською фірмою, а внутрішній - працівниками (штатними аудиторами) підприємства.

Реальний екологічний аудит покликаний дати оцінку дійсного стану підприємства як природою користувача і як забруднювача навколишнього середовища.

Перспективний екологічний аудит спрямований на вироблення та надання рекомендацій в сфері поліпшення діяльності підприємства, що перевіряється в області природокористування.

Екологічний аудит може бути інформаційним, попереджувальним і каральним, і для кожного з цих видів необхідно розробити унікальні стандарти аудиту.

Інформаційний аудит спрямований на збір і узагальнення екологічної інформації та подальшої її передачі відповідним зацікавленим користувачам (в державні органи, громадянам, інвесторам, кредиторам) з метою прийняття рішень.

Попереджувальний аудит дозволяє запобігти або мінімізувати можливі негативні наслідки, потенційне виникнення яких детерміновано невиконанням необхідних робіт з охорони природи, а також фінансово-господарських проектів, які не пройшли технічний екологічний контроль.

Каральний аудит полягає в різноманітних санкції, аж до застосування примусових заходів до порушників, які визнані в законному порядку винними в невиконанні зобов`язань по охорони природи і її окремих об`єктів.

Основна відмінність екологічного аудиту полягає в тому, що в разі його проведення потрібні значні витрати найрізноманітніших ресурсів на збір, аналіз і документування великої кількості оперативної інформації про діяльність підприємств, що завжди супроводжується значними витратами часу і сил, оскільки більшість вітчизняних підприємств не можуть забезпечити достатньо повне, чітке і достовірне формування та надання такої екологічної інформації. Саме тому необхідні правила, стандарти аудиторської діяльності, як об`єктивна умова розвитку природоохоронного законодавства.

Відмінною рисою також є відсутність строго регламентованих і відпрацьованих процедур і стандартів здійснення програм здійснення аудиторських перевірок.

Слід визнати, стандарти аудиту в області природокористування стають необхідним ресурсом забезпечення екологічного благополуччя суспільства.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 190