Кредитні ресурси і грошові агрегати

У сучасній економічній науці грошовий агрегат розглядається як кількість грошей, а також інших фінансових ресурсів, тотожних грошовій масі. Прийнято вважати, що грошові агрегати мають ліквідність близьку до одиниці.

Протягом майже всього часу використання даної економічної категорії було прийнято вважати, що основні грошові агрегати виступають в якості основних об`єктів кредитної політики.

В економічній науці розглядаються такі агрегати грошової маси, як:

  • готівкові гроші (M0);
  • фінансові активи: готівка, кредитні ресурси та вклади до запитання (М1);
  • агрегати виду М2 - утворюються шляхом додавання М і різних типів строкових вкладів;
  • агрегати виду М3 - утворюються складанням М і ряду великих строкових вкладів (депозитні сертифікати);
  • агрегати виду L-самий широкий з агрегатів, що включає узагальнюючий все без винятку фінансові активи.

В умовах сучасної економіки все більшого значення в структурі грошових агрегатів набувають кредитні кошти. А це прямо визначається необхідністю розширення функцій кредиту.

У питаннях переліку функцій кредиту та їх характеристик економісти не дійшли спільної думки. Часто одні і ті ж характеристики функції посилаються на різні назви функцій або, навпаки, ототожнюються різні функції.

Наприклад, ототожнюється функція заміщення знаками грошей і кредитна функція звернення, оскільки стверджується, що в обох випадках кредит виступає як категорія обміну. Проте, слід розділяти ці функції, оскільки очевидно, що випуск кредитних грошей (факт заміщення знаками грошей) і звернення кредитних грошей далеко не тотожні і впливають на грошові агрегати і їх види в плані їх складу і структури.

При характеристиці розподільної функції в літературі підкреслюється продуктивний характер перерозподілу кредитних ресурсів. Однак функціонування кредитних ресурсів не завжди має продуктивний характер, тобто перерозподіляється повернута, але не нарощена кредитна вартість, яку не можна включити в грошові агрегати. У зв`язку з цим, крім паророзподільних функції, слід запропонувати функцію стимулювання економії ресурсу, яка відповідає за продуктивний характер руху кредитної вартості, і функцію створення нової кредитної вартості як самовозрастающей.

В економічній літературі виділяють три основні функції кредиту - розподільну, контрольну та заміщення, а також ряд інших функцій, які зумовлюють активну роль кредиту, як частини грошей, що включається в грошові агрегати. Саме тому, на базі відомих функцій формується класифікація функцій, що зберегли свою актуальність з додаванням нової функції кредиту: перетворення недіючого капіталу в функціонуючий.

Вона забезпечує:

  • зв`язок кредит з економікою в цілому:
  • створення нової кредитної вартості як самовозрастающей вартості;
  • створення кредитом коштів звернення (Кредитні і не кредитні гроші);
  • обслуговування кредитом грошового обороту (реальні і сучасні, т.зв. кредитні гроші);
  • заміщення готівкового грошового обороту (Кредитні готівкові та кредитні безготівкові гроші).

Роль кредиту як результат реалізації його функцій, буде забезпечувати прискорення кругообігу грошових фондів, що, в свою чергу, сприятливо вплине на грошові агрегати.

Принцип побудови такої моделі полягає в ієрархії, яка визначається призначенням, напрямом, деталями функцій. В основі класифікації функцій закладено створення нової кредитної вартості як самовозрастающей, а кінцевий результат передбачає перетворення недіючого капіталу в функціонуючий.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 91