Абсолютна ліквідність балансу і умови її існування.

Будь-яка комерційна фірма бажає продовжувати свою діяльність як можна довше. Це означає те, що фінансове становище підприємства має бути в певній мірі стабільно. А щоб зробити висновок про фінансове становище, необхідно проводити деякі аналітичні процедури. Однією з найважливіших серед них, але при цьому дуже простий, є оцінка ліквідності балансу.

Мета будь-якого підприємства - абсолютна ліквідність. Визначити, чи відповідає баланс підприємства цій вимозі, можна шляхом складання балансу ліквідності. Це найбільш поширений метод аналізу як в Росії, так і в інших країнах. Сенс його полягає в порівнянні активів, згрупованих за ліквідності, з пасивами, згрупованими по терміновості. Кожен фінансовий менеджер може формувати групи, виходячи з цілей дослідження або особливостей підприємства, але ми розглянемо найбільш традиційний варіант, що має на увазі поділ активів і пасивів на 4 групи.

Абсолютна ліквідність є критерієм, що дозволяє віднести актив до першої групи. Готівкові гроші мають абсолютної ліквідністю, а також до них прирівнюються короткострокові фінансові вкладення. Бажано виявити тільки ті КФВ, сумнівів в ліквідності яких немає.

Другу групу активів утворюють швидко реалізованих. До них традиційно відносять короткострокову дебіторську заборгованість, припускаючи, що вона досить швидко трансформується в грошову форму. Крім неї сюди ж відносять інші оборотні активи.

Менш ліквідні активи називають повільно реалізованими, вони утворюють третю групу. Очевидно, що сюди потрібно віднести запаси підприємства, а також довгострокові фінансові вкладення (За винятком вкладів в капітали інших організацій).

І, нарешті, найменш ліквідні активи представлені основними засобами, іншими необоротні активи, а також довгострокової дебіторської заборгованістю.

Аналогічним чином згрупуємо пасиви підприємства, ранжуючи групи в порядку зниження терміновості. Таким чином перша група буде містити самі термінові зобов`язання, які складаються з кредиторської заборгованості і інших короткострокових боргів.

Друга група складається з усіх інших короткострокових зобов`язань, які не були віднесені до першої групи.

Довгострокові зобов`язання в повному обсязі формують третю групу пасивів, тобто сюди можна просто записати підсумок 4 розділу балансу.

До четвертої групи відносять так звані постійні пасиви, тобто ті, які не потрібно повертати. Вони представлені в третьому розділі балансу і складаються з капіталу та резервів. Як ви можете бачити, групувати пасиви дуже просто, практично навіть немає необхідності перераховувати підсумки розділів балансу.

Для визначення того, абсолютна ліквідність у балансу даного підприємства або ж немає, необхідно попарно порівняти отримані групи. З величини активів кожної групи необхідно відняти величину відповідної групи пасивів. Умови абсолютної ліквідності балансу - наявність платіжного надлишку (активи більше пасивів) за першими трьома парам груп і платіжного нестачі (пасиви більше активів) за останньою. Дотримання останнього умови особливо важливо у зв`язку з тим, що воно свідчить про те, що в розпорядженні підприємства є в наявності власні оборотні кошти. Це, в свою чергу, є необхідною умовою фінансової стійкості.

Необхідно відзначити, що абсолютна ліквідність може досягатися досить важко, але прагнути до неї безперечно варто. Справа в тому, що недолік найліквідніших активів компенсується менш ліквідними лише арифметично, але на практиці використовувати їх для погашення термінових зобов`язань буде неможливо.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 58