Найбільш ліквідні активи підприємства

Фінансовий стан кожної компанії оцінюється показниками платоспроможності та ліквідності. Вони розповідають професіоналам-економістам, чи зможе в короткостроковий період підприємство погасити всі свої зобов`язання і борги.

Ліквідність активів являє собою здатність організації в швидкі терміни покрити заборгованість за рахунок позикових коштів і власних. Цей показник виступає свого роду гарантією фінансової стійкості. Вона виражається в ступені забезпеченості або, навпаки, незабезпеченість активів довгостроковими джерелами. Найяскравішим ознакою ліквідності підприємства є перевищення вартості активів над пасивами в короткостроковому періоді. Чим більше ця різниця, тим більше стабільне фінансове становище фірми.

Найбільш ліквідні активи відрізняються високою швидкістю перетворення в грошові кошти. В економіці їх позначають як А1. Ставляться до таких короткострокові вкладення, готівкові кошти організації і гроші на рахунках.

Наступна група - А2. У неї включається дебіторська заборгованість.

А3 - повільно реалізуються. У балансі вони відображаються як «Довгострокові вкладення», а також «Оборотні активи».

А4 - реалізуються досить важко. До них відносяться «Необоротні активи».

Пасиви підрозділяються також на чотири типи залежно від терміновості повернення.

П1 - найбільш короткострокові зобов`язання. Вони включають в себе кредиторську заборгованість і короткострокові пасиви.

До групи П2 відносять «Позикові кошти» та частина статті «Короткострокові пасиви».

Довший термін повернення у П3. До цих пасивів зараховують довгострокові кредити, а також інші позикові кошти.

У балансі існує стаття «Капітал і резерви». Її відносять до групи «Постійні пасиви» - П4.

аналіз ліквідності і платоспроможності включає в себе зіставлення активів і пасивів. Якщо підприємство має стабільне фінансове становище, то воно в більшій мірі відповідає таким умовам: А4&le-П4 А3&ge-П3 А2&ge-П2 А1&ge-П1. У разі, коли найбільш ліквідні активи значно перевищують пасиви П1, підприємство може в короткі терміни погасити короткострокові зобов`язання. Коли при цьому дотримуються умови А3&ge-П3 А2&ge-П2, організація має хорошу фінансову стійкість. нерівність А4&le-П4 говорить про те, що підприємство має великі власними оборотними засобами. Якщо всі дані умови мають протилежне значення, то ліквідність балансу сильно відрізняється від абсолютної.

Можливо, що одні види активів своїм надлишком компенсують недолік інших, але необхідно враховувати, що час перетворення їх в гроші може зайняти довший період. Наприклад, найбільш ліквідні активи неможливо замінити іншими, так як вони - найшвидший спосіб розплатитися за зобов`язаннями з контрагентами.

Під час аналізу стану фірми відбувається розрахунок ще ряду показників. Основними є такі:

1) Коефіцієнт ліквідності поточної. Обчислюється як частка поточних активів і короткострокових зобов`язань.

2) Коефіцієнт ліквідності абсолютної. Це співвідношення грошових коштів до поточних зобов`язань.

3) Коефіцієнт ліквідності термінової. Це найбільш ліквідні активи, поділені на короткострокові зобов`язання.

Ступінь фінансової стійкості, тобто платоспроможність і ліквідність фірми, корисно знати практично всім контрагентам. Наприклад, банк не видасть організації позику до того моменту, поки повністю не вивчить баланс і деякі інші бухгалтерські документи. Якщо фінансовий працівник буде переконаний в тому, що дана організація в змозі згодом не тільки повністю повернути взятий кредит, а й оплатити всі відсотки по ньому, то вона отримає потрібну суму грошових коштів.

Крім того, стежити за зміною платоспроможності та ліквідності повинен економіст або менеджер підприємства, а отримані результати повідомляти керівництву.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 193