Аналіз платоспроможності - важлива процедура фінансового аналізу

Аналіз платоспроможності необхідний для будь-якого підприємства, так як за допомогою його інструментів можна охарактеризувати фінансове становище суб`єкта господарювання. Іншими словами, це оцінка можливості своєчасності погашення своїх платіжних зобов`язань наявними грошовими ресурсами.

аналіз ліквідності балансу і платоспроможності підприємства здійснюється, ґрунтуючись на характеристиках ліквідності оборотних активів, і визначається проміжком часу, який необхідний для перетворення їх в грошові кошти. При цьому необхідно враховувати, що величина показника ліквідності залежить від часу на виведення даного активу, тобто чим вище ліквідність, тим менше часу необхідно для інкасації цього активу.

Аналіз платоспроможності показує можливість компанії обертати активи в готівку кошти і погашати власні зобов`язання. При цьому враховується відповідність терміну погашення зобов`язань терміну перетворення активів на гроші. Дані показники залежать від результатів зіставлення суми платіжних засобів, що знаходяться в наявності у підприємства, і величини короткострокових зобов`язань.

Ліквідність компанії є більш загальним поняттям порівняно з ліквідністю балансу. Другий показник характеризує можливість підприємства вишукувати кошти тільки за рахунок внутрішніх джерел. Наприклад, від реалізації активів. Однак компанією можуть залучатися і зовнішні позикові кошти при сприятливому фінансовому іміджі на діловому ринку і досить високому рівні привабливості в інвестиційному аспекті.

Аналіз платоспроможності та ліквідності схожий по методикам проведення, однак друге поняття є більш ємним. Адже якщо докладніше розібратися, від ліквідності залежить платоспроможність. При цьому за допомогою ліквідності дається характеристика як поточного стану розрахунків, так і на перспективу. Компанія може бути визнана платоспроможним на конкретну дату, і при цьому очікуються несприятливі результати її діяльності в найближчому майбутньому.

У спеціальній літературі зустрічається поняття «ліквідність оборотних активів», за допомогою якого і проводиться аналіз платоспроможності. А інший термін - «ліквідність сукупних активів» використовується для оцінки можливості їх швидкого продажу в разі банкрутства.

Всі три розглянутих терміна знаходяться в тісному взаємозв`язку один з одним. так, ліквідність балансу є «фундаментом» ліквідності і платоспроможності компанії. Іншими словами, ліквідність - основний спосіб регулювання платоспроможності. При цьому за наявності досить високого іміджу у підприємства постійно зберігається високий рівень платоспроможності, завдяки якому набагато легше тримати на належному рівні ліквідність.

Аналіз платоспроможності і фінансової стійкості є обов`язковою складовою частиною аналізу фінансової діяльності суб`єкта. Саме по собі поняття «фінансова стійкість» показує збалансованість всіх фінансових потоків, наявність необхідних коштів для підтримки своєї діяльності підприємством в певний проміжок часу в процесі здійснення основної господарської діяльності, погашення фінансових кредитів і т.п.

Іншими словами, фінансова стійкість є прогнозним показником платоспроможності на тривалому проміжку часу.

Платоспроможність необхідно відрізняти від такого показника, як кредитоспроможність. Другий термін використовується для проведення внутрішнього фінансового аналізу спеціальними структурними підрозділами компанії.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 78