Цінова політика підприємства

Ціноутворення на підприємстві складається з декількох взаємопов`язаних етапів: це збір і аналіз інформації про ринок, формулювання і обгрунтування цілей цінової політики на певний період, вибір методів її проведення, установка рівня цін та розробка системи знижок та надбавок до них, коректування цінової політики в залежності від ринкової кон`юнктури.

Цінова політика підприємства являє собою механізм прийняття певних рішень щодо поведінки підприємства на ринку для досягнення основних цілей господарської діяльності.

Виділяють три основних мети, які підприємства прагнуть досягти, реалізуючи цінову політику: забезпечення збуту, утримання ринку і максимізація прибутку. Вибір мети визначає суть, якої буде характеризуватися цінова стратегія підприємства на певний період.

Головною першочерговою метою підприємств, що відчувають конкуренцію на ринку, є забезпечення збуту виробленої продукції. Це особливо важливо в умовах, коли з`являється все більше аналогів продукції, пропонованої іншими виробниками. Вибір цієї мети обумовлюється тим, що попит споживача в умовах великої кількості товарів еластичний за ціною. Або дана мета може бути обумовлена прагненням підприємства і максимізувати збут і збільшити сукупний прибуток шляхом зниження доходу з кожної продаваної одиниці товару. Якщо підприємство готове занижувати ціни, то це буде сприяти розширенню збуту та захопленню більш широкою ніші на ринку.

Якщо підприємство прагне до максимізації прибутку, значить, воно повинно максимізувати прибуток поточну. Це можливо зробити після оцінки попиту і витрат, на підставі якої можна вибрати ціну, яка здатна максимально відшкодовувати витрати.

Для утримання ринку за допомогою цінової політики необхідно зберігати існуючий стан на ринку, для чого потрібне прийняття заходів щодо зниження конкурентної боротьби або запобігання спаду збуту.

Цінова політика підприємства являє собою складне явище, вона схильна до впливу безлічі різних факторів. Тому вибір загального напрямку в цій політиці, основних підходів до вироблення цін, особливо супроводжуваного продажу сервісу, і інші напрямки необхідно обґрунтовувати даними, отриманими в результаті аналізу даних детального маркетингового дослідження.

Ціни і цінова політика підприємства є однією з найважливіших компонентів маркетингу підприємства. Ціни безпосередньо залежать від інших сторін діяльності організації, ними багато в чому визначаються комерційні результати.

Сенс цінової політики зводиться до встановлення на продукцію таких цін, щоб оволодіти якомога більшою часткою ринку і домогтися запланованого рівня прибутку для вирішення стратегічних завдань розвитку.

Цінова політика підприємства пов`язує всі приватні рішення (розбивка цін за асортиментом, разбежки цін, ціни на нову продукції, ув`язка цін з конкурентами, система знижок, тощо) в інтегровану (єдину) систему.

Кожне підприємство до проблем ціноутворення підходить в залежності від особливостей власних економічних реалій. Великий вплив на вирішення цих питань надають служби збуту, керівники економічних і бухгалтерських служб.

Щоб встановити ціни на продукцію, підприємство спирається на маркетингові дослідження, а також враховує ступінь держрегулювання, динаміку попиту, вплив конкуренції, потреб оптових покупців і ін. Чинники. При цьому до уваги беруться економічні критерії внутрішнього і зовнішнього характеру.

Внутрішніми критеріями можуть виступати специфіка продукції, виробничого процесу, ринкова тактика, мобільність виробництва, реклама, сервіс при продажах і т.д.

Зовнішніми критеріями можуть бути політична нестабільність, відсутність ресурсів, динаміка інфляції, характер споживчого попиту і т.д.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 61