Планування на підприємстві

Планування на підприємстві займає важливе положення в лінії розвитку підприємства в умовах ринку. З його допомогою в єдину систему ув`язуються загальнонаціональні інтереси держави і господарські інтереси окремого підприємства. Планування спрямоване на розвиток виробничих процесів і збільшення прибутку (доходу) підприємства.

Підприємства і держава в ринковій економіці є незалежними суб`єктами виробничо-господарської діяльності. Тому планування на підприємстві і державне регулювання опосередковуються механізмом економічної взаємодії, що базується на ринкових відносинах рівноваги попиту та пропозиції. Теорія планування виробничого розвитку підприємства будується на балансі пропозиції та попиту.

Планування на підприємстві являє собою частину ринкової атмосфери у вигляді її основного саморегулятора. Проводиться воно у взаємодії з такими науками як організація виробництва, маркетинг, менеджмент і іншими.

Основний об`єкт планування на підприємстві - це взаємодія планово-економічних показників, розподілу і споживання ресурсів і вироблених товарів. В даний час всі суб`єкти господарювання самостійно планують свою економічну діяльність і визначають перспективи розвитку.

Розрізняють декілька систем (видів) планування на підприємстві.

Техніко-економічне планування на підприємстві визначається системою показників розвитку економіки і техніки підприємства в єдності за часом і місцем. В даному аспекті обґрунтовуються обсяги майбутнього виробництва, вибираються ресурси, встановлюються норми їх використання, визначаються плановані підсумкові фінансово-економічні показники.

Оперативно-виробниче планування характеризує подальший розвиток і завершення намічених техніко-економічних планів. У цьому плані встановлюються виробничі завдання цехам і робочих місць, коригується процес виробництва і т.д.

Усе види планування можна систематизувати за такими основними ознаками як рівень управління, утримання планів, методи обґрунтування, сфера застосування, час дії, ступінь точності, стадії розробки і деякі інші.

Крім названих існують такі види планування як соціально-трудове, організаційно-технологічне, фінансово-інвестиційне, бізнес-планування, постачальницько-збутовий, і інші, які визначаються видами планів. Кожен з цих видів передбачає свої системи показників, що характеризують терміни виконання робіт, види певної діяльності, проміжні та кінцеві показники.

Залежно від рівня управління розрізняють корпоративне, фірмове, заводське, цехове, виробниче та інші види планування.

За методом обґрунтування виділяють планування ринкове (на приватних фірмах), індикативне (держрегулювання цін, тарифів, ставок, відсотків) і централізоване або адміністративне (на підприємствах державної форми власності).

За часом дії планування може бути короткостроковим (званим поточним), середньостроковим (або річним), довгостроковим (перспективним).

Залежно від стадії розробки планування буває попереднім і остаточним. За ступенем точності - укрупненим і уточненими.

Залежно від встановлюваних цілей, виділяють планування оперативне, тактичне та стратегічне планування на підприємстві.

Оперативне полягає у виборі засобів вирішення поставлених завдань. Тактичне зводиться до обгрунтування завдань і засобів, необхідних для реалізації цілей. Стратегічне включає вибір засобів, завдань та цілей для вирішення конкретних завдань розвитку підприємства, а також їх обгрунтування. Стратегічними цілями можуть бути економічне зростання, розвиток людського потенціалу, вихід на світовий рівень і т.д.

фінансове планування на підприємстві охоплює фінансово-господарські сторони діяльності, забезпечуючи контроль за освіту і витрачанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів. Воно необхідне для зміцнення фінансової спроможності та незалежності підприємстві.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 118