Внутріфірмове планування на підприємстві

Внутріфірмове планування на підприємстві дозволяє суб`єкту господарювання вирішувати певні питання:

- наявність фінансових ресурсів в розпорядженні підприємства;

- джерела формування цих фінансових ресурсів;

- необхідну кількість коштів для здійснення поставлених завдань;

- можливі перерахування: суми податків, сплачених в бюджет-за кредитними зобов`язаннями банкам і т.п .;

- раціональне розподіл прибутку підприємства;

- забезпечення адекватності запланованих доходів і витрат суб`єкта господарювання на основі самофінансування і самоокупності.

Організація внутрішньофірмового планування побудована на забезпеченні грамотного управління фінансами як для отримання прибутку підприємством, так і поступового розширення обсягів господарської діяльності відповідно до чинних економічними процесами в державі.

Внутріфірмове планування можна розділити на дві складові: фінансове планування і планування виробничої діяльності. При цьому перше охоплює всі сторони фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства, а друге - базується на планах обсягів реалізації і виробництва, асортимент товарів, послуг, а також собівартості продукції.

Необхідність у створенні планів суб`єкта господарювання випливає з досить великої чисельності конкурентів, різних форм управління, структури підприємства, зв`язків з постачальниками і покупцями. Не можна не згадати і про вимоги науково-технічного прогресу, завдяки розвитку якого підприємству потрібно швидко освоювати і застосовувати досягнення науки і техніки.

Внутріфірмове планування розвивається з урахуванням посилення тенденції до централізації управління підприємством і має ув`язуватися з діяльністю всіх структурних підрозділів, діяльність яких повинна бути спрямована на основні стратегії суб`єкта господарювання.

Виходячи із зазначеного вище, внутрішньофірмове планування може охоплювати поточне і перспективне планування з використанням такого інструменту, як прогнозування.

Основні принципи планування побудовані на характері і змісті даного виду управління, а саме:

- фінансове співвідношення термінів використання коштів, їх надходження і використання повинно здійснюватися в строго встановлені терміни;

- платоспроможність представлена забезпеченням підприємства достатньою кількістю ліквідних коштів для забезпечення погашення короткострокових зобов`язань;

- адаптація до потреб ринку передбачає постійний моніторинг кон`юнктури ринку та залежність підприємства від взятих кредитів;

- максимальна рентабельність, для забезпечення якої необхідно робити тільки ті капіталовкладення, які здатні забезпечити високий результат цього принципу.

Внутріфірмове планування здійснюється з використанням певних методів, які передбачають чіткі способи розрахунків планів. Основними методами формування планів є: нормативний, балансовий, метод оптимізації розрахунків з використанням аналітики, а також економіко-математичне моделювання.

Що стосується планування виробництва, то тут як вирішальний чинник є ефективне господарювання за умови його інтенсифікації і ґрунтується на економічних законах. Необхідність такого планування обумовлена наявністю власних коштів підприємства і можливості їх додаткового придбання, а також рівнем високої концентрації виробництва.

Розгляд внутрішньофірмовогопланування як функції управління підприємства передбачає визначення головних напрямків діяльності суб`єкта і подальшого розвитку його діяльності з урахуванням, матеріальних, фінансових та інших джерел.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 140