Коефіцієнт абсолютної ліквідності - найважливіших індикатор платоспроможності фірми

Переважна більшість підприємств в ході здійснення своєї діяльності стикається з тим, що у них формуються певні борги перед кредитними організаціями, постачальниками, державою і іншими суб`єктами. Частина цієї заборгованості є довгостроковою, зазвичай це довгострокові кредити. Однак набагато частіше утворюється заборгованість короткострокова, яку підприємство повинно погасити в найближчому майбутньому. Очевидно, що у організації повинні бути кошти для цього, і їх повинно бути досить. Для оцінки даної ситуації, тобто наявності і достатності певного майна для покриття термінових боргів, оцінюють ліквідність підприємства. Найчастіше для аналізу розраховують ряд коефіцієнтів. Більш пильно ми розглянемо коефіцієнт абсолютної ліквідності, а на інших показниках зупинимося менш детально.

коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує ступінь того, наскільки термінова заборгованість підприємства покривається за рахунок найбільшою мірою ліквідного майна. Іншими словами, розглянутий показник вказує на те, скільки зобов`язань фірма зможе погасити негайно. У загальному випадку показник ліквідності визначається часткою від ділення ліквідних активів на короткострокові зобов`язання. Якщо з розрахунку показника ліквідності виключати майно до тих пір, поки там не залишаться тільки абсолютно ліквідні активи, то в результаті ми і отримаємо коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Нормативне значення у цього показника можна назвати вельми умовним. Справа в тому, що підприємства, що функціонують в розвинених економіках, повинні покривати приблизно чверть своїх боргів за рахунок наявних у розпорядженні грошей і ліквідних вкладень на короткий термін. Однак вітчизняні фірми такого показника не досягають майже ніколи, перебуваючи приблизно на рівні 0,1.

Варто загострити увагу на те, яке майно включається в розрахунок коефіцієнта. З грошима все зрозуміло, вони в будь-якому випадку будуть абсолютно ліквідними. Що ж стосується фінансових вкладень, то не все так очевидно. По ряду причин ті чи інші вкладення можуть виявитися не абсолютно ліквідними, а це означає, що їх не можна включати в розрахунок коефіцієнта, так як у підприємства не буде можливості повернути з їх допомогою термінові борги.

Даний коефіцієнт має надзвичайно важливе практичне значення. Справа в тому, що він пов`язує між собою Короткострокові зобов`язання і саме те майно, за рахунок якого дані зобов`язання і будуть покриватися. Інакше кажучи, недолік грошей самим прямим чином свідчить про проблеми платоспроможності підприємства. Крім того, багато банків враховують коефіцієнт абсолютної ліквідності при винесенні рішення про надання кредиту, що може виявитися істотним для організації.

Якщо у підприємства виникає нестача ліквідності, то йому доводиться мобілізувати кошти. При цьому під мобілізацією мається на увазі реалізація сформованих запасів. Звичайно, це досить-таки крайній захід, але якщо вже доводиться до неї вдаватися, то доцільно буде розрахувати коефіцієнт ліквідності при мобілізації, щоб оцінити частку заборгованості, яка буде погашена при даній операції.

Відзначимо також той факт, що при аналізі ліквідності розраховують ще показники загального та проміжного покриття. Перший характеризує забезпеченість термінових зобов`язань оборотними активами, а другий - тими ж активами, але за винятком запасів.

Недостатньо просто розрахувати деякі коефіцієнти ліквідності. Необхідно визначити всі названі показники, причому по можливості за кілька років, а потім проаналізувати динаміку. Навіть якщо коефіцієнти знаходяться на нормальному рівні, але мають негативну динаміку, то це привід задуматися про стабілізацію фінансового становища.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 76