Що таке виручка і чим вона відрізняється від прибутку?

Кожен підприємець стикається з необхідністю уважно розбиратися у фінансовій термінології. Навіть якщо на нього працює дуже грамотний бухгалтер, йому необхідно самому розуміти основи виробництва і отримання доходу. Зокрема, важливим є знання того, що таке виручка, в чому її відмінність від прибутку, як її рівень впливає на роботу підприємства і як можливо її планувати.що таке виручка

Поняття і методи обліку

Дуже часто у тих, хто тільки замислюється власну справу або знаходиться на самому початку бізнес-шляху, виникає неправильне уявлення про те, що таке виручка. Нерідко її плутають з чистим доходом підприємства, через що виникають прорахунки в плануванні діяльності. Підсумком, як правило, стає банкрутство. Тим часом, зрозуміти різницю дуже просто. Виручка - це результат реалізації продукції, що випускається, виконуваних робіт або послуг, що надаються. Вона складається з грошових надходжень, отриманих в якості оплати товарів (бартеру) і дебіторської заборгованості. Крім того, виручкою вважається фінансовий результат інвестиційної діяльності при продажу необоротних активів або цінних паперів. Однак головним чином вона визначається загальним доходом від основної діяльності.

Для обліку виручки бухгалтерами застосовується два методи:

виручка від реалізації продукції формула

  • Касовий - коли за виручку приймається оплата, що надійшла на рахунки в грошовому чи товарному еквіваленті. Цей метод застосовується підприємствами, виручка яких не перевищує мільйона рублів на квартал за підсумками останнього року роботи.
  • Метод нарахування - коли виручка підраховується відразу з відвантаження товару покупцеві або з надання послуг незалежно від фактичного надходження оплати. В цьому випадку вище ризик виникнення неоплачених в строк боргів, тому підприємству дозволяється створювати резервний фонд, зменшуючи оподатковуваний прибуток.

Розрахунок і планування

Виручка - це основне джерело фінансових надходжень на підприємство, від її регулярності залежить стабільність обороту і роботи в цілому. Саме тому вкрай важливо своєчасно проводити аналіз виручки від продажів і планувати її надходження.

За основу аналізу береться різниця між обсягами випущеної і реалізованої продукції. Крім того, важливо враховувати фактори, що впливають на отримання виручки. Основною причиною низького рівня прибутковості підприємства може стати випуск незатребуваною або неякісної продукції. Для відстеження цієї ситуації необхідно проведення маркетингових досліджень ринку. Прагнучи підвищити виручку, підприємство за результатами такого аналізу може поліпшити якість продукції, знизити темпи випуску (за перевиробництва), змінити або розширити асортимент.

Крім того, на рівень виручки можуть вплинути:

  • перебої в роботі, викликані різними причинами;
  • помилкова цінова політика;
  • невірний маркетинговий підхід;
  • порушення договірних умов постачальниками, перевізниками або покупцями;
  • інфляція, зміни в законодавстві.

Серед цих чинників є такі, на які може вплинути сам підприємець, а є незалежні від нього. Однак регулярний аналіз виручки може, наприклад, показати необхідність змінити постачальника сировини або перевізника. Адже від якості партнерських відносин результат роботи залежить не менше, ніж від характеристик продукції, що випускається або послуг, що надаються.

Плануючи виручку, слід зробити три розрахунку. Перший - песимістичний прогноз, що передбачає найгірший варіант розвитку подій. Другий - оптимістичний, що враховує ідеальне збіг всіх обставин. Третій - реальний розрахунок, який є чимось середнім між першими двома. На нього і слід орієнтуватися в процесі діяльності.

І все ж основою планування є вже отримана виручка від реалізації продукції. Формула її розрахунку проста: РхЦ = В, де під "Р" розуміється реалізована продукція в одиницях (або виконана робота, надані послуги в кількісному вираженні), "Ц" означає ціну за кожну одиницю, а "В", Відповідно, отриману виручку. Тільки виконавши розрахунок і провівши аналіз, можливо вибудовувати перспективи зростання підприємства.аналіз виручки від продажів

розподіл

Зрозумівши, що таке виручка, слід розібратися з її подальшим розподілом. Початковим джерелом коштів підприємства є статутний капітал. В процесі подальшої діяльності всіх необхідних виплати проводяться вже безпосередньо з каси. Таким чином, виручка покриває необхідні платежі в бюджет, податкові та соціальні виплати, комунальні та сировинні витрати, заробітну плату співробітників та інші витрати, пов`язані з випуском і реалізацією продукції. Лише те, що залишається після проведення всіх необхідних виплат, є чистим доходом або прибутком підприємства.

З усього вищесказаного видно, що мета роботи кожного підприємця - збільшення загального доходу. Щоб це зростання було стабільним, важливо чітко розуміти, що таке виручка і які чинники впливають на її отримання. Грамотний аналіз і планування в значній мірі допомагають підприємству успішно працювати і розвиватися, а власнику - отримувати заслужену прибуток.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 151