Структура ціни

Склад ціни будь-яких видів товарів і послуг являє собою набір певних компонентів, які належать до числа абсолютних величин. Але не слід ототожнювати поняття «склад ціни» з поняттям «структура ціни». Докладне пояснення цьому буде дано в нижчеподаній статті.

Структура ціни - це не що інше, як відносний вираз всіх елементів, які безпосередньо входять до її складу. Кожен елемент може бути представлений або в процентному вираженні, або в частках одиниці. Іншими словами, структура ціни - це та частина, яку займає собівартість, прибуток і податки в ціні товару або послуги. Подібна інформація дозволяє досить повно оцінити вплив посередницьких організацій на формування роздрібної ціни. З економічної точки зору структура ціни - це сукупність собівартості, прибутку, акцизів, ПДВ, надбавок оптової та роздрібної організацій. Розглянемо більш докладно кожен структурний елемент.

Під собівартістю слід розуміти грошовий вираз витрат на виготовлення і реалізацію товарів. Виділяють кілька груп витрат. Основні з них - матеріальні (загальновиробничі витрати), витрати на виплату заробітної плати, витрати на амортизацію основних засобів і різноманітні відрахування (наприклад, в пенсійний фонд). Аналіз, а також оцінка собівартості реалізованої продукції дозволяє визначити величину витрат на випуск товарів, а результати такого аналізу дають можливість знайти шляхи їх зниження.

Склад і структура ціни - це основні чинники, які враховуються при виборі стратегії ціноутворення. Досвідчені менеджери знають, що переважання собівартості в структурі ціни - свідчення зниження конкурентоспроможності. Про високої рентабельності і стабільності підприємства свідчить велика частка прибутку. Як економічна категорія вона показує чистий дохід, отриманий в сфері матеріального виробництва (його економісти часто називають економічним ефектом).

Також необхідно відзначити, що до складу ціни обов`язково включаються податки, а саме: соціальні і непрямі. Перші являють собою відрахування в різноманітні фонди (пенсійний, фонд зайнятості, фонд медичного, а також соціального страхування). До непрямих відноситься податок на додану вартість (Відомий як ПДВ), а також акцизи. Важливо пам`ятати, що непрямі податки включаються в ціну товару (послуги) і перераховуються до бюджету.

На шляху від виробництва до реалізації товарів не слід забувати про надбавки оптових і роздрібних організацій. Величина залежить від безлічі факторів. Наприклад, від виду товару або термінів його реалізації. Велика частина продукції поширюється через оптові організації. Виходячи з цього, величина надбавок подібних компаній набагато менше надбавок роздрібних. Свою прибуток оптові організації отримують за рахунок обороту товарів.

Що стосується роздрібних компаній, то через них продукція потрапляє безпосередньо до споживача. Торгова надбавка роздрібної організації включає в себе прибуток і витрати обігу. Ціна оптової організації і надбавка роздрібної - це два основних компоненти, які формують структуру роздрібної ціни. Її можна зобразити схематично. На чолі схеми буде перебувати роздрібна ціна, яка поділяється на відпускну ціну закупівлі і роздрібну надбавку. У свою чергу відпускна розділяється на відпускну ціну виробника і посередницьку надбавку. До складу відпускної ціни виробника входить собівартість, прибуток, акциз і ПДВ. Схематична структура роздрібної ціни дуже проста і досить зручна в застосуванні, тому вона настільки часто і успішно використовується на практиці.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 180