Рентабельність власних коштів допоможе оцінити ефективність компанії.

Найважливішими індикаторами того, наскільки ефективно працює підприємство, є показники рентабельності. рентабельність організації визначається не якимось одним коефіцієнтом, але цілої їх сукупністю. Це пов`язано з тим, що діяльність підприємства різноманітна, її можна описувати з різних точок зору, а при її веденні використовуються різні за своїм характером ресурси. Висвітлити всі показники практично неможливо, тому розглянемо буквально пару коефіцієнтів, які мають надзвичайно важливе значення.

Першим показником, на якому ми зупинимо увагу, буде рентабельність власних коштів. Як ви можете зрозуміти з назви, даний показник характеризує ту ефективність, з якою використовується капітал, вкладений в компанію її власниками. Даний показник, як і всі коефіцієнти рентабельності, визначається як частка від ділення прибутку на величину того, рентабельність чого визначається. Найчастіше виникає проблема, яку саме показник прибутку включити в розрахунок. Однак в даному випадку все гранично просто, так як рентабельність власних коштів визначається на основі чистого прибутку. Також варто відзначити той факт, що показники для чисельника і знаменника беруться з різних форм звітності, а це характеризує корінні відмінності в них. Прибуток являє собою величину, накопичену за період, а сума капіталу відбивається на конкретну дату. Проблема в тому, що протягом періоду величина капіталу могла змінюватися, проте це досить рідкісне явище. Якщо ж така зміна відбулася, то врахувати його можна шляхом використання в розрахунку середньої величини капіталу за період.

визначивши рентабельність власних коштів, ми дізналися те, наскільки ефективна фірма з точки зору власника. А наскільки ефективною є безпосередньо виробнича діяльність компанії? Зробити висновок про це допоможуть показники рентабельності активів. Очевидно, що дані показники будуть розраховуватися аналогічним чином: прибуток в чисельнику, а активи - в знаменнику. Розрахунок також зазвичай йде на основі чистого прибутку, однак іноді використовується і прибуток, які не очищена від податків. Зазвичай розраховують три показника, які характеризують рентабельність загальної суми майна, а також рентабельність основного капіталу та оборотних активів окремо. Активи являють собою більш динамічний показник, а це значить, що в розрахунки краще включити середню їх величину за той період, який піддається аналізу. Звичайно, у вас може виявитися недостатньо інформації для визначення середньої величини. У такому випадку можна використовувати величину активів на кінець періоду, але такий розрахунок буде менш точним.

І рентабельність власних коштів, і всі інші показники рентабельності найчастіше вивчаються в динаміці. Це пов`язано з тим, що для цієї групи показників не встановлені нормативні значення. Крім вивчення динаміки в рамках одного підприємства, можна проводити порівняння з аналогічними коефіцієнтами інших підприємств, а також зі значеннями, які характерні для тієї чи іншої галузі.

Окремої згадки заслуговує той факт, що рентабельність активів і власного капіталу зазвичай піддають ще одного виду аналізу - факторному. Його суть полягає у визначенні ізольованого впливу на кожен з цих коефіцієнтів певних чинників. Шляхом нескладних перетворень можна прийти до висновку про те, що ефективність використання активів залежить від їх оборотності і рентабельності продажів, а рентабельність капіталу власника також відчуває вплив рівня коефіцієнта фінансової залежності.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 77