Управління організаційною культурою: інноваційний розвиток та проблеми управління знаннями

Ефективність функціонування сучасного підприємства, управління організаційною культурою і якість цього управління, багато в чому визначаються його здатністю до розробки і реалізації інноваційних процесів. Завдання стоїть не просто вижити на ринку, виконуючи щоденні завдання, але і зуміти адаптуватися до вимог мінливого зовнішнього оточення за допомогою інноваційної діяльності.

Серед безлічі аспектів, пов`язаних з інноваційною діяльністю підприємства, на особливу увагу заслуговує аналіз соціальної сторони інноваційних процесів. Йдеться про розгляд трудового колективу підприємства як головного ресурсу інноваційної діяльності. Так, перебуваючи безпосередньо в виробничому процесі, члени організації першими можуть відчути необхідність організаційних або технологічних змін. Саме в трудовому колективі криються джерела творчості, а також діяльності по втіленню новаторських ідей в практично значимий результат. Недооцінка місця і ролі людського фактора в інноваційному розвитку, веде, з одою боку, до незацікавленості трудових ресурсів в активізації своєї творчої діяльності, з іншого - до відсутності мотивації у підприємців - організаторів виробничого процесу замінювати ручна праця машинним.

Відповідно, управління організаційною культурою підприємства має передбачати вирішення завдання створення ефективного організаційно-управлінського стимулювання трудового колективу до втілення в життя інновацій. Така система може бути представлена організаційно-управлінським потенціалом інноваційних процесів як сукупністю реальних і використовуваних можливостей підприємства, які опосередковують творчо-інноваційну активність трудового колективу. Досліджуючи організаційно-управлінський потенціал інноваційних процесів в трудовому колективі, важливо вивчити особливості і ступінь інноваційного впливу кожного зі складових його елементів: елементи, пов`язаного з управлінським персоналом, а також структурного, кадрового, організаційно-адміністративного, культурного елементів. Елемент, пов`язаний з управлінським персоналом, обумовлений діяльністю керівництва всіх рівнів, по-перше, як самостійних суб`єктів інноваційної діяльності, і, по-друге, як творців інноваційної атмосфери в колективі. Структурний елемент пов`язаний з особливостями структури організації з точки зору її позитивного або негативного впливу на інноваційну діяльність трудового колективу. Кадровий елемент представлений сукупністю заходів по роботі з персоналом організації з метою більш повного розкриття його інноваційного потенціалу. Організаційно-адміністративний елемент пов`язаний з особливостями оперативного управління кожним з етапів інноваційного процесу. Культурний елемент являє специфіку організаційної культури і менеджменту, як факторів творчої активності співробітників. Соціологічний аналіз шляхів вдосконалення позначених елементів організаційно-управлінського потенціалу інноваційних процесів сприятиме створенню на підприємстві сприятливої атмосфери для розкриття інноваційного потенціалу її співробітників.

В даний час все більш актуальним аспектом менеджменту, стає управління знаннями. Менеджмент знань - це такі методи управління організаційної культурою, які складають основу технологій управління персоналом, інноваційного та комунікативного менеджменту. У систему управління знаннями входять: відбір знання із зовнішніх джерел, їх класифікація, поширення та обмін знаннями, прийняття рішень, включення знань в управління організаційної культурою підприємства, його продукти, послуги, бази даних.

Сучасне управління організаційної культурою передбачає, що велике значення мають правильна оцінка знань, їх точне вимірювання, а також своєчасний захист знань.

Більшість компаній впроваджує системи управління знаннями. В основному це великі корпорації, такі як Hewlett Packard, Coca-cola, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young. Серед російських організацій можна виділити «Лукойл», «Сіверсталь», «Росінтер».

Знання є таким же активом підприємства, як і капітал, і саме знання сьогодні виступають значущою конкурентною перевагою.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 118